alimentació SALUDABLE? De què parlem

Octubre 2015

healthy-1323738

Avui dia i cada cop més l’alimentació té un interès creixent en la nostra societat. Mantenir uns bons hàbitsalimentaris és un punt clau per aconseguir optimitzar la nostra salut. Per tant, és bo que ens interessem per la nostra alimentació ja que és un acte voluntari i educable, és a dir, cadascun de nosaltres podem escollir més o menys bé els aliments que ingerim i això es pot modificar, millorar i mantenir. L’alimentació és un acte que consisteix en la obtenció, preparació i ingestió d’aliments, és a dir el procés des de que es recull l’enciam de l’hort fins que es col·loca dins la boca, i ha d’adequar-se a cada individu. A partir d’aquí comença el què s’anomena nutrició que consisteix en tots els processos de digestió i utilització dels nutrients un cop col·locats els aliments a la boca i aquest procés, a diferencia de l’alimentació, és involuntari i ineducable.

La frase típica de som el què mengem dóna a entendre que si els aliments que ingerim són els adequats, la nostra alimentació ens afavorirà a optimitzar el nostre estat de salut.

Ara bé, quina és l’alimentació saludable que hem de seguir? Una alimentació saludable és aquella que fa possible que l’individu mantingui un estat de salut òptim i s’elabora sobre la base dels requisits individuals de cada persona. Aquesta dieta o pauta alimentària saludable ha de respondre a l’ampli criteri de ser suficient, equilibrada, variada i adaptada.

En primer lloc, ha de ser suficient en energia i nutrients. Cada persona tindrà unes necessitats alimentàries diferents, per exemple, no necessitarà la mateixa energia un noi de 25 anys sedentari que un noi de 25 anys actiu que practica algun tipus d’activitat física. I amb el què mengem hem de cobrir l’energia i els nutrients que necessitem diàriament. Evidentment, la persona que practica algun esport o té més mobilitat durant el dia tindrà una despesa energètica major i haurà de reaconseguir l’energia gastada amb una ingesta és elevada d’aliments. Per tant, aquí ja diferenciem 2 individus amb necessitats energètiques diferents. Tanmateix el sexe femení, en general, té un volum corporal inferior que el sexe masculí i per aquesta raó la dona necessita menys energia

En segon lloc, la pauta alimentaria ha de ser equilibrada atenent a les proporcions recomanades. És a dir, si tenim una ingesta de 2000kcal el 90% d’aquesta energia no pot provenir únicament d’aliments greixosos, com tampoc d’aliments carnis. Hi ha d’haver un equilibri entre els diferents aliments de manera que propiciem al nostre organisme dels diferents nutrients que necessita amb les proporcions adequades. A més ha de ser variada i ha de constar de tots els grups i tipus d’aliments. No existeixen els aliments bons o dolents, simplement s’ha d’adequar el tipus d’aliment a la quantitat i freqüència de consum recomanada.

L’alimentació, també, ha de ser adaptada a les condicions geogràfiques, culturals i individuals. Segons el lloc on vivim, creixem en diferents cultures on experimentem diferents costums. L’alimentació de cada individu dependrà de molts factors com per exemple la cultura. Hi ha cultures que no permeten menjar certs aliments com la carn de vaca, com també hi ha cultures que consumeixen la carn de gos i gat. També és important i a vegades indispensable adaptar la dieta a l’estat de salut de l’individu doncs una persona celíaca haurà de prescindir de certs aliments que continguin gluten com per exemple el pa fet amb farina de blat.

En conclusió, la pauta alimentaria o dieta que ha de seguir cada persona ha de ser individual, personalitzada i adaptada a la situació de cada un. Cada persona és un món i hi ha una alta variabilitat de factors socials, econòmics, culturals i diferents estats de salut que influencien i condicionen l’acte d’alimentar-se.